Βιβλιοθηκη


Υπό κατασκευή…

Η Κυμοθόη χτίζει σιγά σιγά τη δική της δανειστική βιβλιοθήκη. Η συλλογή των βιβλίων έχει ολοκληρωθεί. Πριν ένα μήνα ξεκίνησε η αρχειοθέτηση αυτών.

Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περίπου 1300 βιβλία. Η συλλογή περιλαμβάνει κυρίως βιβλία θεατρικά (έργα και θεωρία), παιδικά και λογοτεχνικά. Ο δανεισμός θα παρέχεται δωρεάν.