Η Συνταγή της Κωμωδίας

Τα εργαστήρια θεάτρου της Κυμοθόης ολοκλήρωσαν τη χρονιά τους παρουσιάζοντας το δρώμενο «Η Συνταγή της Κωμωδίας» στις 28 & 29/5/2022. Στην παράσταση συμμετείχαν τα τμήματα: 5 έως 6 ετών,  7 έως 11 ετών, εφήβων και ενηλίκων (25 άτομα). 

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς οι μαθητές μελέτησαν, μεταξύ άλλων, τα συστατικά στοιχεία της κωμωδίας: τι καθιστά μια ιστορία αστεία, ποια μοτίβα συναντάμε στα θεατρικά κείμενα και ποιες τεχνικές εφαρμόζουν οι ηθοποιοί. 

Με αφορμή την ενότητα αυτοί οι μαθητές, υπό την καθοδήγηση της δασκάλας τους, συνέθεσαν το τελικό δρώμενο της χρονιάς. Ακολουθεί συνοπτικό πρόγραμμα της παράστασης.

*Την ίδια χρονιά λειτούργησε, επίσης, τμήμα θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά 3 έως 4 ετών (10 άτομα).