Παράσταση Κλασικού Χορού και Ρεπερτορίου 

27 & 28/6/2022