Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2022-2023

Το πρόγραμμα του πολιτιστικού χώρου Κυμοθόη έτσι όπως διαμορφώθηκε για το διδακτικό έτος 2022-2023

ΔΕΥΤΕΡΑ
Μαθήματα Ακροβατικών
18.30- 19.15, 4-6 ετών
19.30-20.30, 7-12 ετών
Πληροφορίες: 6989719928 (Durga del Moral)

ΤΕΤΑΡΤΗ
Μαθήματα Ακροβατικών
8.30-9.30 (πρωί), ενήλικες
Πληροφορίες: 6989719928 (Durga del Moral)

Θεατρικά Εργαστήρια
16.00-17.00, 5-7 ετών Α' τμήμα
17.00-18.00, 8-11 ετών
18.15-19.15, 5-7 ετών Β' τμήμα
19.30-21.00, 12-18 ετών
Πληροφορίες: 6948643250 (Μαρία Ζερβού)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Θεατρικά εργαστήρια
18.15-19.00, 3-4 ετών
19.30-21.30, ενήλικες
Πληροφορίες: 6948643250 (Μαρία Ζερβού)


ΣΑΒΒΑΤΟ
Μαθήματα Κλασικού Χορού
16.00-17.20, 10-14 ετών
17.20-18.20, 3-6 ετών
18.20-19.40, 6-9 ετών
19.40-21.40, έφηβοι
Πληροφορίες: 6984526358 (Σοφία Σταματάκου)