Τσίρκο Μάτζικο

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2021-2022 λειτούργησε στην Κυμοθόη τμήμα ακροβατικών για παιδιά με την Durga Del Moral. Στο τέλος της χρονιάς, η ομάδα παρουσίασε  την παράσταση «Το κοχύλι της Τύχης». Στην παράσταση συμμετείχαν 8 μαθητές. Παρακάτω ακολουθεί το πρόγραμμα του δρώμενου.