Τσίρκο Μάτζικο

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς 2021-2022 λειτούργησε στην Κυμοθόη τμήμα ακροβατικών για παιδιά με την Durga Del Moral. Στο τέλος…

Η Συνταγή της Κωμωδίας

Τα εργαστήρια θεάτρου της Κυμοθόης ολοκλήρωσαν τη χρονιά τους παρουσιάζοντας το δρώμενο «Η Συνταγή της Κωμωδίας» στις 28 & 29/5/2022.

Προηγούμενες Δράσεις (2015-2021)

Από την ίδρυση του έως και σήμερα, ο πολιτιστικός χώρος «Κυμοθόη», έχει φιλοξενήσει δεκάδες καλλιτεχνικές δράσεις. Παράλληλα, λειτουργούν ετήσια εργαστήρια…